ασύγκλητος

ασύγκλητος
-η, -ο [συγκαλώ]
αυτός που δεν έχει συγκληθεί σε σύσκεψη, σε συνεδρία ή σύνοδο, ασυγκάλεστος.

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”